Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin-Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Kokanin, Piotrów

  • Łączna kwota inwestycji: 1 353 352,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie:

  • budowy nowych przejść dla pieszych /wraz z dojściami do przejścia, rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni/ – 1 szt.
  • oświetlenia przejścia dla pieszych – 2 szt.
  • budowy dróg dla pieszych stanowiących dojście do projektowanego przejścia – o łącznej długości 1 656 m (1,656 km)
  • oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych -2 szt.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:

– wartość całkowita: 1 353 352,33 – w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1 082 681,86

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 270 670,47

Miejsce realizacji: Kokanin (GM. ŻELAZKÓW), Piotrów (GM. BLIZANÓW)