Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi Powiatowej nr 4327 P w m. Piotrów w zakresie chodnika – dotacja dla Gminy

  • Rok inwestycji: 2013

  • Miejsce inwestycji: Piotrów

  • Łączna kwota inwestycji: 80 000,00 zł

Opis inwestycji

Gmina Blizanów przeprowadza przebudowę chodnika przy drodze Powiatowej nr 4327 P w miejscowości Piotrów. To istotne zadanie infrastrukturalne jest finansowane przez dotację w wysokości 80.000,00 zł udzieloną przez Powiat Kaliski.

Szczegóły inwestycji

Cała realizacja projektu, w tym prace budowlane, jest prowadzona przez Gminę Blizanów, mając na celu poprawę jakości infrastruktury chodnikowej dla mieszkańców Piotrowa.