Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P w miejscowości Skarszew w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Skarszew

  • Łączna kwota inwestycji: 25 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Żelazków ze środków Powiatu Kaliskiego: 25.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Żelazków