Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica Powiatu – Zagorzyn –Zduny

  • Rok inwestycji: 2007

  • Miejsce inwestycji: Zagorzyn

  • Łączna kwota inwestycji: 369 425,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P. Inwestycja na odcinku Kuchary (granica powiatu) przez Zagorzyn w kierunku Zdun.