Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P (granica powiatu) Janków – Stawiszyn i drogi nr 4587 P na odcinku Stawiszyn – skrzyżowanie z drogą krajową nr 25

 • Rok inwestycji: 2012

 • Miejsce inwestycji: Stawiszyn

 • Łączna kwota inwestycji: 5 826 057,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

 • Całkowita wartość zadania wynosiła 5.826.057,79 zł.
 • Gmina i Miasto Stawiszyn wniosły 562.896,57 zł.
 • Gmina Blizanów udostępniła 1.049.006,74 zł.
 • Środki własne Powiatu Kaliskiego wynosiły 4.214.154,48 zł.

Miejsce: Projekt został zrealizowany w miejscowościach Janków i Stawiszyn, przynosząc poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności komunikacyjnej w tych obszarach. Środki finansowe na ten cel pochodziły zarówno od samorządów gminnych, jak i powiatowych.

Szczegóły inwestycji

Opis działań: Zakres zadania obejmował przebudowę dróg o łącznej długości 11,930 metrów. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

 • Wybudowano 5 nowych zatok autobusowych, co poprawiło komfort korzystania z transportu publicznego.
 • Wybudowano 6830 metrów bieżących chodników, umożliwiając bezpieczne poruszanie się pieszych.
 • Wyznaczono 6 nowych przejść dla pieszych, zwiększając bezpieczeństwo na drodze.
 • Wykonano 400 metrów barier i poręczy, co stanowiło element ochrony na drodze.
 • Wykonano ściek uliczny z kostki brukowej na długości 7390 metrów i ściek z elementów betonowych na długości 130 metrów, co przyczyniło się do lepszego odprowadzania wód deszczowych.