Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

 • Rok inwestycji: 2023-2024

 • Miejsce inwestycji: Blizanów

 • Łączna kwota inwestycji: 225 450,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie:

 • przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych /wraz z dojściami do przejścia, rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni/ – 1 szt.
 • przebudowy istniejącej drogi dla pieszych – o łącznej długości 10 m (0,010 km)
 • nowej sygnalizacji świetlnej – 2 szt.
 • oświetlenia przejścia dla pieszych – 1 kpl.
 • oznakowania aktywne przejścia dla pieszych -2 szt.
 • wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych – 6 szt.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:

– wartość całkowita: 225 450,07 – w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 180 360,06

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 45 090,01

Miejsce realizacji: Blizanów (GM. BLIZANÓW)