Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Stawiszyn – Długa Wieś Druga w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2008

  • Miejsce inwestycji: Stawiszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn ze środków Powiatu Kaliskiego: 100.000,00 zł

Miejsce: Stawiszyn

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę i Miasto Stawiszyn