Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Stawiszyn w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Stawiszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 32 500,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn ze środków Powiatu Kaliskiego: 32.500,00 zł

Miejsce: Stawiszyn

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę i Miasto Stawiszyn