Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w miejscowości Blizanów Drugi w obrębie skrzyżowania

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Blizanów Drugi

  • Łączna kwota inwestycji: 9 995,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: środki własne Powiatu Kaliskiego: 9.995,60 zł

Miejsce: Blizanów Drugi

Szczegóły inwestycji

Wykonano poszerzenie 8m2, chodnik 10m2