Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Długa Wieś Druga

  • Łączna kwota inwestycji: 392 661,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowiata wartość zadania: 392.661,32 zł

środki Powiatu Kaliskiego: 184.226,33

środki Gminy i Miasta Stawiszyn: 46.951,86

dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozowju Dróg: 161.483,13 zł

Miejsce: Długa Wieś Druga

Szczegóły inwestycji

W ramach zadania wykonano wyniesione przejścia dla pieszych, przebudowę istniejących chodników stanowiących dojście do projektowanego przejścia dla pieszych, oświetlenie przejścia dla pieszych, oznakowanie aktywnego przejścia dla pieszych, wykonano pasy wibracyjno – akustycznych.