Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w m. Strzałków w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Strzałków

  • Łączna kwota inwestycji: 10 620,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Lisków ze środków Powiatu Kaliskiego: 10.620,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Lisków