Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku Dzierzbin – Bogusławice

  • Rok inwestycji: 2013

  • Miejsce inwestycji: Dzierzbin – Bogusławice

  • Łączna kwota inwestycji: 253 472,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku Dzierzbin – Bogusławice

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 253.472,42 zł

środki Powiatu Kaliskiego: 153.472,42

środki Gminy Mycielin: 100.000,00 zł

Miejsce: Dzierzbin, Bogusławice

Szczegóły inwestycji

Gmina Mycielin podjęła się ważnego zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku między Dzierzbinem a Bogusławicami. Całkowita wartość tego projektu wynosiła 253 472,42 zł, a jego finansowanie zostało zabezpieczone z dwóch źródeł. Powiat Kaliski przekazał środki w wysokości 153 472,42 zł, co stanowiło znaczący wkład w realizację projektu. Gmina Mycielin również zaangażowała się finansowo, przekazując 100 000,00 zł na potrzeby tej inwestycji. Przebudowa tej drogi jest istotnym krokiem w poprawie infrastruktury komunikacyjnej w regionie Dzierzbin i Bogusławic. Dzięki tym pracom, mieszkańcy i użytkownicy tej trasy mogą cieszyć się lepszymi warunkami podróżowania oraz zwiększonym bezpieczeństwem na drodze. To inwestycja, która przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności oraz poprawy jakości życia mieszkańców tego obszaru.