Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbin

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Dzierzbin

  • Łączna kwota inwestycji: 4 987 620,00 zł

Opis inwestycji

Całkowita wartość zadania wynosiła imponujące 4 987 620,68 zł, a jego finansowanie zostało zapewnione z różnych źródeł: Powiat Kaliski przekazał 211 931,79 zł, co stanowiło istotny wkład w realizację projektu. Gmina i Miasto Stawiszyn dołożyły 150 000,00 zł na potrzeby inwestycji, wykazując swoje zaangażowanie w poprawę infrastruktury. Gmina Mycielin również przyczyniła się do finansowania projektu, udzielając wsparcia w wysokości 100 000,00 zł. Dofinansowanie w znacznym rozmiarze, wynoszące aż 2 371 727,00 zł, pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, co znacznie ułatwiło realizację zadania. Aby osiągnąć pełną kwotę potrzebną do zrealizowania projektu, wykorzystano także kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2 153 961,89 zł.

Szczegóły inwestycji

Sam projekt obejmował szeroką gamę działań, w tym przebudowę dróg na długości 8 707,00 metrów oraz budowę peronów przy przystankach autobusowych. Prace te miały miejsce od drogi krajowej nr 25 aż do miejscowości Dzierzbin. Dzięki temu zadaniu, infrastruktura drogowa została znacząco poprawiona, co przyczyniło się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa podróżujących oraz mieszkańców tego obszaru. To inwestycja, która ma istotny wpływ na rozwój lokalnej społeczności i usprawnia komunikację w regionie.