Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Przyranie – Zbiersk Cukrownia 4585 P na odcinku Przyranie – Mycielin

  • Rok inwestycji: 2010

  • Miejsce inwestycji: Przyranie, Mycielin, Zbiersk Cukrownia

  • Łączna kwota inwestycji: 969 060,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Przyranie – Zbiersk Cukrownia 4585 np. na odcinku Przyranie – Mycielin

Źródła finansowania:

całkowiata wartość zadania: 969.060,43 zł

środki Powiatu Kaliskiego: 626.074,35

środki Gminy Mycielin oraz środki Gminy i Miasta Stawiszyn: 339.986,08 zł

Miejsce: Przyranie, Mycielin, Zbiersk Cukrownia

Szczegóły inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P na odcinku Przyranie – Zbiersk Cukrownia oraz drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku Przyranie – Mycielin stanowiła znaczący projekt poprawy infrastruktury komunikacyjnej w miejscowościach Przyranie, Mycielin i Zbiersk Cukrownia. Całkowita wartość tego zadania wynosiła 969 060,43 zł, a finansowanie zostało zabezpieczone z różnych źródeł. Najważniejszym źródłem finansowania były środki Powiatu Kaliskiego, które przekazały 626 074,35 zł na potrzeby tego projektu. Ponadto, Gmina Mycielin oraz Gmina i Miasto Stawiszyn również włożyły środki w wysokości 339 986,08 zł, co dodatkowo wsparło realizację inwestycji. W ramach tego zadania przeprowadzono szereg prac, w tym wykonano nową nawierzchnię ścieralną oraz dokonano miejscowego wyrównania istniejącej nawierzchni. Dodatkowo, dokonano wyrównania poboczy drogi na odcinku Przyranie – Mycielin oraz wykonano nową ściankę czołową na ławie betonowej na przepuście drogowym na odcinku Przyranie – Zbiersk Cukrownia. Ta inwestycja jest istotna dla poprawy jakości infrastruktury komunikacyjnej w tych miejscowościach. Nowa nawierzchnia, wyrównane pobocza oraz nowa ścianka czołowa na przepuszczeniu drogowym przyczyniają się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i wszystkich użytkowników tych dróg. Projekt ten wpływa na poprawę jakości życia w regionie i umożliwia sprawniejszy przepływ ruchu drogowego.