Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w m. Przyranie oraz drogi powiatowej 4585 P w m. Korzeniew w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2007

  • Miejsce inwestycji: Przyranie, Korzeniew

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Mycielin ze środków

Powiatu Kaliskiego: 20.000,00 zł

Miejsce: Przyranie, Korzeniew

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Mycielin