Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 P w miejscowości Zbiersk Cukrownia w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Zbiersk

  • Łączna kwota inwestycji: 73 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowiata wartość zadania: 73.000,00 zł

środki Powiatu Kaliskiego: 37.000,00 zł

środki Gminy i Miasta Stawiszyn: 36.000,00 zł

Miejsce: Zbiersk Cukrownia

Szczegóły inwestycji

W ramach zadania wykonano chodnik na dł. 400 mb.