Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4584P w m. Zbiersk w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Zbiersk

  • Łączna kwota inwestycji: 123 849,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowiata wartość zadania: 123.849,55 zł

środki Powiatu Kaliskiego: 61.054.04

środki Gminy i Miasta Stawiszyn: 134,61

dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozowju Dróg: 62.660,90 zł

Miejsce: Zbiersk

Szczegóły inwestycji

W ramach zadania wykonano wyniesione przejścia dla pieszych, przebudowę istniejących chodników stanowiących dojście do projektowanego przejścia dla pieszych, oświetlenie przejścia dla pieszych, oznakowanie aktywnego przejścia dla pieszych, wykonano pasy wibracyjno – akustycznych