Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku Korzeniew – Mycielin

  • Rok inwestycji: 2012

  • Miejsce inwestycji: Korzeniew – Mycielin

  • Łączna kwota inwestycji: 222 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku Korzeniew – Mycielin

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Mycielin ze środków

Powiatu Kaliskiego: 222.000,00

Miejsce: Korzeniew, Mycielin

Szczegóły inwestycji

Gmina Mycielin zrealizowała istotne zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku między Korzeniewem a Mycielinem. Projekt ten został sfinansowany dzięki wsparciu finansowemu w postaci dotacji w wysokości 222 000,00 zł, udzielonej przez Powiat Kaliski. Przebudowa tego odcinka drogi stanowi kluczowy krok w poprawie infrastruktury komunikacyjnej w Korzeniewie i Mycielinie. Dzięki tym pracom, mieszkańcy oraz użytkownicy tej trasy mogą korzystać z bezpiecznej i wygodnej drogi, co znacząco wpływa na ich komfort podróżowania. Realizacja tego zadania jest dowodem na zaangażowanie Gminy Mycielin w rozwijanie infrastruktury oraz dbałość o potrzeby swoich mieszkańców. Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P wpływa pozytywnie na jakość życia lokalnej społeczności, ułatwiając przemieszczanie się i poprawiając dostępność do różnych usług oraz miejsc pracy.