Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P – ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Stawiszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 123 324,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

  • Całkowita wartość zadania wyniosła 123.324,35 zł.
  • Środki Powiatu Kaliskiego wyniosły 61.662,18 zł.
  • Środki Gminy i Miasta Stawiszyn wyniosły 61.662,17 zł.

Miejsce: Projekt został zrealizowany w miejscowości Stawiszyn, w obszarze Petryki, co miało na celu poprawę dostępności komunikacyjnej pieszych w tym regionie. Finansowanie zadania pochodziło zarówno od samorządu powiatowego (Powiat Kaliski) jak i gminnego (Gmina i Miasto Stawiszyn).

Szczegóły inwestycji

W ramach tego zadania przeprowadzono budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4585P w miejscowości Stawiszyn, konkretnie w obszarze Petryki. Chodnik miał łączną długość 237 metrów. Realizacja projektu polegała na stworzeniu infrastruktury pieszej, co miało na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych użytkowników tej drogi.