Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P, 4586P w m. Petryki w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Petryki

  • Łączna kwota inwestycji: 118 400,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

  • Całkowita wartość zadania wyniosła 118.400,50 zł.
  • Środki Powiatu Kaliskiego wyniosły 55.431,87 zł.
  • Środki Gminy i Miasta Stawiszyn wyniosły 62.968,63 zł.

Miejsce: Projekt został zrealizowany w miejscowości Petryki, przynosząc poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych użytkowników dróg powiatowych nr 4585P i 4586P w tym regionie. Finansowanie zadania pochodziło zarówno od samorządu powiatowego (Powiat Kaliski), jak i gminnego (Gmina i Miasto Stawiszyn).

Szczegóły inwestycji

W ramach inwestycji przeprowadzono przebudowę chodnika przy drogach powiatowych nr 4585P i 4586P w miejscowości Petryki. Chodnik miał łączną długość 110 metrów. Ponadto, w ramach projektu wykonano zjazdy o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 350 m2. Działania te miały na celu poprawę infrastruktury pieszej w obszarze Petryki.