Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4586 P w miejscowości Goliszew w zakresie chodnika i nawierzchni zatoki postojowej oraz nr 4594 P w m. Janków w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2011

  • Miejsce inwestycji: Goliszew, Janków

  • Łączna kwota inwestycji: 120 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Żelazków ze środków Powiatu Kaliskiego: 120.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Żelazków