Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4588 P w m. Kościelec w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2011

  • Miejsce inwestycji: Kościelec

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4588 P w m. Kościelec
w zakresie chodnika

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Mycielin ze środków Powiatu Kaliskiego: 20.000,00 zł

Miejsce: Kościelec

Szczegóły inwestycji

Gmina Mycielin podjęła zadanie związanego z przebudową drogi powiatowej nr 4588 P w miejscowości Kościelec, ze szczególnym naciskiem na zakres prac związanych z chodnikiem. Pomimo braku konkretnego wyznaczonego źródła finansowania w informacji, można przyjąć, że projekt został zrealizowany z funduszy gminy Mycielin lub być może z różnych źródeł finansowych dostępnych w gminie. Przebudowa chodnika jest ważnym krokiem w poprawie infrastruktury komunikacyjnej w Kościelcu, co przyczynia się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza w obszarze miejskim. To inwestycja, która przyczynia się do podniesienia atrakcyjności lokalnej przestrzeni oraz ułatwia codzienne poruszanie się mieszkańców. Przywracając chodnik do odpowiedniego stanu, gmina dba o dobro swoich mieszkańców oraz poprawę jakości życia w tej części społeczności.