Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4589P na odcinku Plewnia-Kosmów-Ceków

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Plewnia-Kosmów-Ceków

  • Łączna kwota inwestycji: 50 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4589P na odcinku Plewnia – Kosmów – Ceków była istotnym projektem infrastrukturalnym, którego celem było usprawnienie komunikacji i poprawa jakości życia mieszkańców w tej części regionu. Gmina Ceków-Kolonia, dzięki dotacji ze środków Powiatu Kaliskiego, zainwestowała w modernizację tej drogi.

Główne elementy projektu obejmowały:

  1. Przebudowę drogi: Istniejąca droga powiatowa na odcinku Plewnia – Kosmów – Ceków przeszła gruntowną modernizację. To oznaczało poprawę jej nawierzchni, co przekładało się na wygodniejsze i bezpieczniejsze podróżowanie.
  2. Ucywilizowanie: W ramach projektu mogły zostać wybudowane chodniki lub ścieżki rowerowe, co zwiększa bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz zachęca do aktywności na świeżym powietrzu.
  3. Poprawa bezpieczeństwa: Modernizacja drogi mogła również obejmować poprawę oznakowania i oświetlenia, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze, szczególnie w nocy.
  4. Odprowadzenie wód deszczowych: W ramach projektu mogły zostać zaplanowane rozwiązania związane z odprowadzaniem wód deszczowych, aby zapobiec zalaniom i utrzymanie nawierzchni w dobrej kondycji.

Przebudowa tej drogi miała na celu usprawnienie komunikacji między miejscowościami Plewnia, Kosmów i Ceków, co poprawiło dostępność i mobilność mieszkańców oraz wpłynęło na rozwój gospodarczy regionu. Dodatkowo, poprawa jakości dróg wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego i wygodę podróżowania.