Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4590 P w miejscowości w zakresie chodnika w m. Kolonia Skarszewek od granicy Miasta Kalisza w kierunku na Borków Nowy na dł. 1.700 m

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Kolonia Skarszewek od granicy Miasta Kalisz w Kierunku na Borków Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 80 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Żelazków ze środków Powiatu Kaliskiego: 80.000,00 zł