Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4593 p w m. Przedzeń

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Przedzeń

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4593 P to inwestycja, która ma istotne znaczenie dla lokalnej społeczności. Realizacja tego przedsięwzięcia wniosła wiele korzyści dla mieszkańców i otoczenia.

Źródła finansowania tego projektu pochodziły z hojnej dotacji udzielonej przez Powiat Kaliski w wysokości 100 000,00 zł, co dowodzi zaangażowania władz lokalnych w rozwijanie infrastruktury komunalnej na rzecz mieszkańców.

Całe zadanie zostało z powodzeniem zrealizowane przez Gminę Ceków Kolonia, co świadczy o jej trosce o lokalne społeczności i ich potrzeby. Przebudowa drogi powiatowej nr 4593 P poprawiła nie tylko jakość samej drogi, ale także bezpieczeństwo na niej podróżujących.

Ten projekt przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców Przedni, tworząc lepsze warunki do podróżowania i aktywności na świeżym powietrzu. To także znakomity przykład, jak współpraca między gminami a powiatem może przynosić pozytywne efekty dla lokalnych społeczności i ich rozwoju.