Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Młynisko – Krzyżówki – Emilianów

  • Rok inwestycji: 2013

  • Miejsce inwestycji: Młynisko - Krzyżówki - Emilianów

  • Łączna kwota inwestycji: 275 821,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 275.821,10 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 275.821,10 zł

Szczegóły inwestycji

Wykonano 2,216 km chodnika wraz z 42 zjazdami oraz 1 zatoką autobusową