Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w m. Morawin w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Morawin

  • Łączna kwota inwestycji: 83 830,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w miejscowości Morawin, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, była ważnym projektem mającym na uwadze dobro społeczności lokalnej. Dzięki współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środkom własnym Powiatu Kaliskiego, udało się zrealizować ten istotny cel.

 

Szczegóły inwestycji

Główne elementy projektu obejmowały:

  1. Przebudowę przejścia dla pieszych: Istniejące przejście dla pieszych zostało gruntownie przebudowane, co zwiększyło jego funkcjonalność i bezpieczeństwo. Dla poprawy komfortu pieszych, zainstalowano rampy krawężnikowe oraz oznaczenia nawierzchni oświetlenia.
  2. Rozbudowę istniejących chodników: Istniejące chodniki, stanowiące dojście do przejścia dla pieszych, przeszły modernizację, co przyczyniło się do zwiększenia wygody korzystania z nich przez pieszych.
  3. Oznakowanie i oświetlenie przejścia: Dla zwiększenia widoczności i bezpieczeństwa, na przejściu dla pieszych zamontowano aktywne oznakowanie radaru z tablicą zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów. Oświetlenie przejścia zostało dostosowane, aby umożliwić bezpieczne korzystanie z niego w ciemności.
  4. Pasów wibracyjno-akustycznych: Wykonano pasy wibracyjno-akustyczne, które są pomocne dla osób niewidomych i niedowidzących, umożliwiając im bezpieczne poruszanie się po drodze.

Przebudowa tej drogi miała na celu stworzenie bezpiecznego środowiska dla pieszych, poprawiając ich dostęp do ważnych punktów w miejscowości Morawin. Dzięki temu projektowi, mieszkańcy mogą cieszyć się zwiększonym komfortem i bezpieczeństwem w codziennych podróżach pieszych.