Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek

 • Rok inwestycji: 2018

 • Miejsce inwestycji: Morawin – Szadek

 • Łączna kwota inwestycji: 10 004 935,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania tego projektu wynosiły:

 • Całkowita wartość zadania: 10.004.935,12 zł.
 • Środki własne Powiatu Kaliskiego: 469.553,69 zł.
 • Budżet państwa: 3.000.000,00 zł (zadanie finansowane było z programu „Program rozwoju i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”).
 • Kredyt bankowy długoterminowy: 3.613.656,00 zł.
 • Środki Gminy Koźminek, Gmina Blizanów, Gmina Ceków Kolonia: 2.921.725,43 zł.

Miejsce realizacji projektu to Morawin i Szadek. Źródła finansowania były zróżnicowane, obejmując środki własne Powiatu, kredyt bankowy, oraz wsparcie ze strony budżetu państwa i gmin. Działania te miały na celu poprawę infrastruktury drogowej i zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa ruchu w tych lokalizacjach.

W roku 2018 zrealizowano inwestycję w ramach programu wieloletniego o nazwie „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” z dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 000 000,00 zł. Głównym celem projektu było stworzenie ciągu komunikacyjnego na terenie wielu miejscowości, obejmując przebudowę 18,332 km drogi powiatowej nr 4595P.

Szczegóły inwestycji

Opis działań w ramach projektu obejmuje:

 • Przebudowę drogi na długości 18.332,00 metrów.
 • Wykonanie chodników z kostki o łącznej długości 1.943,70 metrów i szerokości 1,70 metra.
 • Poszerzenie jednostronnie jezdni na odcinku o długości 2.810,00 metrów i szerokości 2,00 metra.
 • Poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 metra na odcinku o długości 7.215,00 metrów, z szerokością od 0,50 do 1,50 metra.