Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

 • Rok inwestycji: 2023-2024

 • Miejsce inwestycji: Zborów

 • Łączna kwota inwestycji: 695 098,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie:

 • budowy wyniesionego skrzyżowania wraz z nowym przejściem dla pieszych /wraz z dojściami do przejścia, rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni/ – 1 szt. wyniesionego przejścia
 • oświetlenia przejścia dla pieszych – 2 szt.
 • budowy dróg dla pieszych stanowiących dojście do projektowanego przejścia – o łącznej długości 512 m ( 0,512 km)
 • oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych -2 szt.
 • radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów – 2 szt.
 • wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych – 6 szt.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:

– wartość całkowita: 695 098,97 – w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 556 079,18

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 139 019,79

Miejsce realizacji: Zborów (GM. ŻELAZKÓW)