Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin – Szadek 2

 • Rok inwestycji: 2018

 • Miejsce inwestycji: Morawin – Szadek

 • Łączna kwota inwestycji: 10 004 935,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin – Szadek to znaczące przedsięwzięcie infrastrukturalne, które miało na celu poprawę jakości komunikacji i dostępności drogowej w regionie. Projekt ten został zrealizowany dzięki współpracy różnych źródeł finansowania, w tym środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, środków własnych Powiatu Kaliskiego, kredytu bankowego oraz wsparcia finansowego ze strony Gminy Koźminek, Blizanów i Ceków Kolonia.

Prace obejmowały przebudowę drogi o długości 18,332 kilometra na terenie wielu miejscowości, takich jak Morawin, Podzborów, Zborów, Żelazków, Tykadłów, Helenów, Russów, Poklęków, Żegocin, Pamięcin i Szadek, tworząc ciąg komunikacyjny. Kluczowym celem była poprawa jakości jezdni i dostosowanie jej do współczesnych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Szczegóły inwestycji

Realizacja projektu przewidywała:

 1. Poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 metra na całej jej długości, co zwiększa przepustowość i komfort ruchu.
 2. Wymianę konstrukcji jezdni w miejscach występowania przełomów, co zapewnia trwałość nawierzchni.
 3. Wykonanie warstwy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej na całej długości drogi, co przekłada się na lepszą jakość nawierzchni.
 4. Budowę chodników i ścieżek rowerowych, co poprawia bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz zachęca do aktywnego trybu życia.
 5. Wybudowanie przystanków z peronami, co ułatwia korzystanie z transportu publicznego.
 6. Odpowiednie odwodnienie drogi za pomocą rowów, co przeciwdziała powstawaniu zalanych odcinków podczas opadów deszczu.
 7. Wykonanie przejść dla pieszych oraz oznakowania aktywnego, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

Projekt ten stanowi przykład skutecznej współpracy różnych instytucji i źródeł finansowania, co przyczyniło się do usprawnienia komunikacji i infrastruktury drogowej w wielu miejscowościach regionu. Dzięki temu inwestycji mieszkańcy zyskali lepszą jakość życia i bezpieczeństwo na drodze.