Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna-Borków Stary

  • Rok inwestycji: 2024-2025

  • Miejsce inwestycji: Florentyna, Borków Stary

  • Łączna kwota inwestycji: 2 550 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę 3,8 km drogi, która jest w bardzo złym stanie techn. Konstrukcja jest niestabilna a jezdnia ma zdegradowaną nawierzchnię (ubytki, przełomy i koleiny) o szer. poniżej 5,0 m. Brak jest poboczy, ciągów ruchu pieszych i peronów autobus.
W ramach zadania planuje się m.in. poszerzenie jezdni, odcinkową wymianę jej konstrukcji oraz wykonanie: nowych warstw bitumicznych, drogi do ruchu pieszych, peronów, oznakowania.
Zadanie będzie miało kluczowy wpływ również na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:
– wartość całkowita: 2.550.000,00 – w tym:
– Rządowy Fundusz Polski Ład: 2.499.000,00
– środki własne Powiatu Kaliskiego: 51.000,00
Miejsce realizacji: Florentyna, Borków Stary (GM. ŻELAZKÓW)