Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P Zakrzyn – Młynisko

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Zakrzyn, Młynisko

  • Łączna kwota inwestycji: 8 415 002,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość inwestycji: 8.415.002,04 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 3.428.002,04 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 4.987.000,00 zł,

Szczegóły inwestycji

W ramach zadania wykonano przebudowę na odcinku 3,5 km w tym m.in.: poszerzenie jezdni do 5,5m, wykonano warstwę wiążącą, wyrównawczą oraz warstwę ścieralną, wydzielono pas ruchu dla rowerów. Inwestycja jest elementem łącznika pomiędzy drogami wojewódzkimi 470 i 471 – stanowiącymi dostęp do A2