Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4599 P Wyganki – Witoldów w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

  • Rok inwestycji: 2015

  • Miejsce inwestycji: Wyganki - Witoldów

  • Łączna kwota inwestycji: 3 592 157,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

– całkowita wartość zadania:  3.592.157,32 zł,

– budżet państwa: 1.736.806,00 zł,

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 1.106.872,87 zł,

– środki Gminy Blizanów: 745.478,45 zł,

– darowizna od: Kaliski Pomidor, Redpol, Chenczke & Janas: 3.000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój.

 

Szczegóły inwestycji

Długość przebudowanych dróg – 6 560 mb, odnowienie nawierzchni (nakładka) – 6 560 mb, ilość nowo wybudowanych zatok autobusowych – 2 szt, długość chodników – 4084 mb, długość poręczy ochronnych – 150 mb., długość barier ochronnych – 240 mb, + 40 mb = 280 mb, ściek przykrawężnikowy uliczny – 4 184 mb, oznakowanie poziome na całej długości dróg.