Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Zakrzyn

  • Łączna kwota inwestycji: 8 570 142,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 8.570.142,58

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4.716.439,80 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 2.580.332,18

środki Gminy Koźminek: 139.522.57 zł

środki Gminy Lisków: 1.133.848,03 zł

Szczegóły inwestycji

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 4606 P
o łącznej długości: 9,113 km. Wykonanie poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m, warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna z mieszanki mineralno -asfaltowej, wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie chodników, wykonanie skrzyżowań typu rondo (w m. Krzyżówki i Zakrzyn), odmulenie rowów, montaż barier energochłonnych, oznakowanie poziome i pionowe. Wybudowano chodniki oraz drogi rowerowe o dł. 1,438 km oraz 6,334 km po jezdni po pasie ruchu dla rowerów. Wykonano 5 przystanków w tym 3
z peronami, 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 wyniesione skrzyżowanie. Dodatkowo na przejściach zamontowano aktywne oznakowania oraz ustawiono 3 radary informujące o prędkości ruchu pojazdów.