Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn- Koźlątków – Krzyżówki

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Lisków, Zakrzyn, Koźlątków, Krzyżówki

  • Łączna kwota inwestycji: 8 570 142,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 8 570 142,58

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4.716.439,80 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 2.580.332,18

środki Gminy Koźminek: 139.522.57 zł

środki Gminy Lisków: 1.133.848,03 zł