Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Lisków, Zakrzyn

  • Łączna kwota inwestycji: 396 051,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: środki własne Powiatu Kaliskiego: 396.051,51 zł