Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P w m. Lisków w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2010

  • Miejsce inwestycji: Zakrzyn

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Lisków ze środków Powiatu Kaliskiego: 20.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Lisków