Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P w miejscowości Zakrzyn

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Zakrzyn

  • Łączna kwota inwestycji: 139 957,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: środki własne Powiatu Kaliskiego: 139.957,62 zł