Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 w m. Żychów w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Żychów

  • Łączna kwota inwestycji: 58 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Lisków ze środków Powiatu Kaliskiego: 58.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Lisków