Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P na odcinku Emilianów – Dębsko

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Emilianów - Dębsko

  • Łączna kwota inwestycji: 860 754,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 860.754,81 zł

dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”: 402.000,00 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 278.651,19 zł

środki Gminy Koźminek: 180.103,62 zł