Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w m. Emilianów

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Emilianów

  • Łączna kwota inwestycji: 149 451,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 149.451,64 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 74.698,24 zł

środki Gminy Koźminek: 74.753,40 zł

Szczegóły inwestycji

Położono nową nawierzchnię na odcinku 470 mb. oraz utwardzenie pobocza na odcinku 470 mb.