Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4608 P na odcinku Kamień – Cierpiatka

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Kamień – Cierpiatka

  • Łączna kwota inwestycji: 120 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4608 P na odcinku Kamień – Cierpiatka to znaczący projekt, który miał na celu poprawę stanu tej drogi i zwiększenie komfortu podróżowania dla mieszkańców oraz użytkowników tej trasy. Dzięki dotacji udzielonej przez Powiat Kaliski dla Gminy Ceków Kolonia, możliwe było przeprowadzenie prac modernizacyjnych, które miały pozytywny wpływ na rozwój tej lokalizacji.

W trakcie realizacji zadania przeprowadzono kompleksową przebudowę drogi powiatowej, która obejmowała między innymi poprawę nawierzchni, modernizację chodników, a także inne istotne elementy infrastruktury drogowej. To wszystko przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze oraz poprawy jakości podróży mieszkańców.

 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa tej drogi ma nie tylko znaczenie lokalne, ale także wpływa na rozwój całego regionu. Poprawa infrastruktury drogowej może przyciągnąć nowe inwestycje, zwiększyć atrakcyjność lokalizacji dla przedsiębiorców oraz ułatwić codzienne życie mieszkańców.

Realizacja tego projektu stanowi doskonały przykład współpracy samorządów na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i rozwoju lokalnej społeczności. Przebudowa drogi nr 4608 P na odcinku Kamień – Cierpiatka przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców tych miejscowości oraz zwiększenia dostępności komunikacyjnej tego obszaru.