Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4608 P w m. Kamień w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2010

  • Miejsce inwestycji: Kamień

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4608 P w miejscowości Kamień to projekt, który wpłynął pozytywnie na jakość życia mieszkańców tego uroczego miasteczka.

Źródła finansowania tego projektu pochodzą z hojnej dotacji udzielonej przez Powiat Kaliski w wysokości 20 000,00 zł, co dowodzi zaangażowania władz lokalnych w rozwijanie infrastruktury komunalnej na rzecz społeczności.

Inwestycję tę z powodzeniem zrealizowała Gmina Ceków Kolonia, co świadczy o jej zaangażowaniu w poprawę warunków życia mieszkańców. Chodnik stał się teraz istotnym elementem lokalnej infrastruktury, umożliwiając bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się pieszym.

Ten projekt nie tylko usprawnił transport pieszy w Kamieniu, ale także przyczynił się do estetycznej poprawy miejsca. Dzięki chodnikowi mieszkańcy miasta mogą teraz cieszyć się spacerami i aktywnościami na świeżym powietrzu, a także odczuć wzrost bezpieczeństwa na drogach.

To także przykład, jak współpraca między Gminą Ceków Kolonia a Powiatem Kaliskim może przynieść pozytywne efekty dla lokalnej społeczności i jej rozwoju.