Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w zakresie parkingu w m. Koźminek

  • Rok inwestycji: 2009

  • Miejsce inwestycji: Koźminek

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Koźminek ze środków Powiatu Kaliskiego: 30.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Koźminek