Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Dębe

  • Łączna kwota inwestycji: 217 314,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 217.314,53 zł

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 72.456,42 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 144.558,11 zł