Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku od m. Borów do skrzyżowania z drogą woj. 471

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Borów

  • Łączna kwota inwestycji: 433 541,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowity koszt inwestycji: 433.541,65 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 289.027,77 zł

środki Gminy Opatówek: 144.513,88 zł

Szczegóły inwestycji

Wykonano skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltową-grysową