Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P w miejscowości Borów.

  • Rok inwestycji: 2015

  • Miejsce inwestycji: Borów

  • Łączna kwota inwestycji: 203 587,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 203.587,08 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 120.587,08 zł

środki Gminy Opatówek: 83.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Wymieniono nawierzchnię jezdni uzupełnienie szczelin dylatacyjnych oraz spękań istniejących płyt betonowych asfaltem na gorąco, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, ułożono geokompozyt na całej szerokości jezdni, ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej, uzupełniono pobocza gruntem piaszczystym.