Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P na odcinku drogi od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Tłokinia Nowa - Tłokinia Wielkia

  • Łączna kwota inwestycji: 248 929,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania:

całkowita wartość zadania: 248.929,44 zł

środki własne Powiatu Kaliskiego: 188.929,44 zł

środki Gminy Opatówek: 60.000,00 zł

Szczegóły inwestycji

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 830 mb.