Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

 • Rok inwestycji: 2023-2024

 • Miejsce inwestycji: Opatówek

 • Łączna kwota inwestycji: 290 035,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie:

 • budowy nowych przejść dla pieszych /wraz z dojściami do przejścia, rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni/ – 2 szt. wyniesionych przejść
 • oświetlenia przejścia dla pieszych – 4 szt.
 • budowy dróg dla pieszych stanowiących dojście do projektowanego przejścia – o łącznej długości 36 m ( 0,036 km)
 • oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych -4 szt.
 • radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów – 1 szt.
 • wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych – 3 szt.

Szczegóły inwestycji

Źródła finansowania:

– wartość całkowita: 290 035,34 – w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 232 028,27

– środki własne Powiatu Kaliskiego: 58 007,07

Miejsce realizacji: Opatówek (GM. OPATÓWEK)