Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P w m. Trzebienie w zakresie chodnika

  • Rok inwestycji: 2014

  • Miejsce inwestycji: Trzebienie

  • Łączna kwota inwestycji: 59 279,00 zł

Opis inwestycji

Źródła finansowania: dotacja dla Gminy Lisków ze środków Powiatu Kaliskiego: 59.279,00 zł

Szczegóły inwestycji

Realizacja zadania wykonana przez Gminę Lisków